Integrity Policy and cookies

Syftet med denna webbplats är att ge allmän information om Ramboll Group A/S och dess produkt Waywize (benämns tillsammans och var för sig som “Ramboll”).

All data och information på denna webbplats görs tillgänglig utan garanti av något slag. Tillgång till denna webbplats och att ladda ner data och information sker på användarens egen risk.

All data och information är skyddade av upphovsrätten och är tillsammans med varumärken och logotyper etc. Rambolls egendom.

Alla bilder på webbplatsen är, om inget annat anges, Rambolls egendom. Bilder får laddas ner och användas kostnadsfritt, förutsatt att alla immateriella rättigheter följs och att Ramboll anges som källa till en sådan bild. Bilder från andra källor får inte användas utan ägarens tillåtelse.

Användare av Rambolls webbplatser får tillfälligt ladda ner och lagra en eller flera sidor endast för visning. Annan användning, inklusive reproduktion, permanent lagring eller vidarebefordran av innehållet på denna webbplats är förbjudet utan föregående skriftligt samtycke från Ramboll.

Ramboll är under inga omständigheter ansvariga – oavsett om det är direkt, indirekt eller till följd av – för förlust eller skada som uppstår på grund av användningen eller tillförlitligheten av data eller information som är tillgänglig på någon av Rambolls webbplatser.

Detta rättsliga meddelande ska regleras enligt dansk lag. Eventuell tvist som uppstår på grund av eller i samband med detta juridiska meddelande eller innehåll i form av data eller information som görs tillgänglig för användare på denna webbplats eller webbplatser som är tillgängliga via denna webbplats ska, om den inte kan lösas på annat sätt, avgöras av dansk domstol i Köpenhamn, Danmark.

 

Cookies

Vi samlar automatiskt in statistik om trafik på webbplatsen. En del av denna information samlas in genom att använda cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och tillåter vår webbplats att följa ditt besök och att känna igen din dator när du besöker vår webbplats igen. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus eller sprider skadlig programvara. Cookies används för att mäta trafik, utveckla och förbättra våra webbtjänster.

 

Cookies som används på våra webbplatser

Ramboll använder Google Analytics som är en webbanalystjänst. Dessa ger oss statistisk information om användarna. Google Analytics behandlar IP-adresser och information från cookies som används på Rambolls webbplatser, så att vi vet hur många sidvisningar de har, antal användare, vilka webbläsare besökarna använder (så att vi kan lägga resurser på att maximera kompatibiliteten för majoriteten av användarna) och i vilket land, stad eller region användarna finns.

 

Cookies från tredje part

Ibland bäddar vi in bilder och videoinnehåll från andra webbplatser, t.ex. YouTube. Som ett resultat kan du, när du besöker en sida med innehåll som är inbäddat från andra webbplatser, presenteras med cookies från dessa webbplatser. Ramboll kontrollerar inte spridningen av dessa cookies. Besök relevant tredjepartswebbplats för mer information om deras användning av cookies.

 

Så blockerar- eller raderar du cookies

Om du vill begränsa eller blockera cookies från våra-, eller någon annan webbplats kan du göra det via dina webbläsarinställningar. Instruktioner för hur du går tillväga hittar du i din webbläsares sekretess- eller hjälpfunktion.

Du kan även besöka www.aboutcookies.org, som tillhandahåller omfattande information om hur man går tillväga på en mängd olika webbläsare. Där hittar du information om hur du tar bort cookies från din dator samt mer generell information om cookies. För information om hur du går tillväga på din mobiltelefons webbläsare, se mobiltelefonens manual.

Tänk på att blockering eller begränsning av cookies kan begränsa funktionaliteten på webbplatsen.

 

Personuppgifter

När du använder den här webbplatsen kommer Ramboll att som personuppgiftsansvarig samla in, lagra eller använda personligt identifierbara uppgifter om dig såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, information om din användning av webbplatsen eller annan personlig information som du uttryckligen har lämnat till oss, t.ex. genom att fylla i ett kontakt- eller prenumerationsformulär.

Vi kan komma att samla in sådan information för att kunna erbjuda dig tjänster på vår webbplats, behandla dina förfrågningar och se till att informationen behandlas varsamt, t.ex. genom att begränsa åtkomst till våra system. Ramboll samlar sålunda in och behandlar dina personuppgifter för legitima intressen hos Ramboll och dina personuppgifter behandlas baserat på att Ramboll har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse av skydd för dessa personuppgifter. All data kommer att behandlas som konfidentiell information och kommer endast att användas i det syfte som anges ovan.

Dina personuppgifter kan nås av enheter inom Ramboll globalt i de fall det är nödvändigt. Ramboll använder externa tjänsteleverantörer för webbhotell och drift av denna webbplats och dina personuppgifter kan nås och behandlas av sådana tjänsteleverantörer strikt för Rambolls räkning.

Vänligen notera att nivån på dataskydd som för närvarande tillämpas och verkställs i länder utanför EU inte överensstämmer med nivån på dataskydd för personuppgifter som för närvarande tillämpas och verkställs inom EU. Överföringen av data mellan Rambolls enheter baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Ramboll kan anlita tjänsteleverantörer från tredje part som kommer att få tillgång till och behandla dina personuppgifter. Om sådana tredjepartsleverantörer behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES kommer sådan överföring av personuppgifter antingen att vara föremål för EU-US Privacy Shield eller Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av avtalet som omfattar överföring av personuppgifter genom att kontakta privacy@ramboll.com.

Ramboll kommer att spara dina personuppgifter i upp till två år, om inte Ramboll enligt gällande lag är skyldig att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Du kan få ytterligare information om de personuppgifter som Ramboll lagrar och behandlar om dig genom att kontakta privacy@ramboll.com. Vidare kan du göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas eller begära att dina personuppgifter korrigeras. Om du vill invända mot att dina personuppgifter behandlas eller om du vill korrigera dina uppgifter, vänligen kontakta privacy@ramboll.com. Vidare, om du har några klagomål mot Rambolls behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta Danska Dataskyddsmyndigheten.